ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ ริมทาง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :037-276965
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา