ชื่อ - นามสกุล :นางจุรี เจียรพิพัฒน์พงศ์
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :. 0-3727-6
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาต่างประเทศ