ชื่อ - นามสกุล :นายสุบิน สุวรรณ
ตำแหน่ง :ครู(ชำนวญการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน