[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by srimahosot school
โรงเรียนศรีมโหสถ

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 25 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบช่วยเหลือนักเรียน
ผลการเรียน
โรงเรียนในสังกัด
วิชาศิลปะ
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
733 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1022 คน
สถิติเดือนนี้
5603 คน
สถิติปีนี้
119736 คน
สถิติทั้งหมด
301968 คน
IP ของท่านคือ 3.230.152.133
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

เจ้าของผลงาน : นายนราพงษ์ มาสแสง
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 332    จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อรายงาน       รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
ผู้รายงาน        นายนราพงษ์  มาสแสง
ปีการศึกษา      2564
 บทคัดย่อ
          รายงานนี้เป็นรายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนศรีมโหสถ ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีมโหสถ จำนวน 297 คน ประกอบด้วย ครู 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน นักเรียน 140 คน และผู้ปกครองนักเรียน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
         
          ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสรุปได้ดังนี้
          จากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้
          1. ผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
          2. ผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
          3. ผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
          4. ผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
          5.  ผลการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 22/ก.ย./2565
      การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการ ของโรงเรียนศรีมโหสถ 16/ต.ค./2563
      การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ 16/ต.ค./2563