งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6 14กุมภาพันธ์2554 (77 รูปภาพ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่